JvR

Mijn autonome werk
handelt over de spanning tussen oppervlak en volume.

Deze benadering raakt aan architectuur.